top of page

Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades en virtut d'aquesta Política de privacitat és:

 

CLUB ATLETISME VILAFRANCA

CIF: G-59437640

Domicili social: Carrer Escorxador, 19-21, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Telèfon: 609960167

E-mail: info@cavilafranca.com 

Web: https://www.cavilafranca.cat

S’ informa als usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser recollits per la navegació i ús d’aquest lloc web.

 

La finalitat d’aquest document és informar als usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recullen, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació necessàriament establerta per la normativa vigent.

Si utilitzeu aquest lloc web entenem que ha llegit i comprèn la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

El nostre objectiu principal és tractar les dades personals d’una forma lícita, leal i transparent.

 

DADES PERSONALS

Una dada personal, és la informació que l'identifica o li fa identificable. A través del web, en les caselles establertes a l'efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l'usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la pròpia configuració establerta per l'usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l'usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 de el 5 de desembre.

 

FINALITAT, DURACIÓ I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l'usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través del formulari de contacte situat a la web: Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d'aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari al seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la seva experiència al navegar per la web: Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminat les galetes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per millorar la vostra al navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari a l'acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats: Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

És important que per a què puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

 

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.


DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS

Informem als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació el servei o l'execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a altres responsables com poden ser altres empreses de el grup, encarregats del tractament.

Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes en l'apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l'usuari ha donat el seu consentiment exprés.

https://www.cavilafranca.cat manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

 

XARXES SOCIALS

L'objecte de les eines com Instagram i Facebook és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació a el grau de privacitat de el perfil d'usuari a la xarxa social.

Així mateix, el responsable es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

EXERCICI DELS DRETS

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic info@cavilafranca.com

Per a l'exercici dels drets s'ha d'identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

 

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a el mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

Veure també: Avís legal i Política de Cookies

bottom of page